2021
Jodie Hood

Činjenice i listovi o automobilima (automobilima)

Automobil je motorno vozilo s vlastitim pogonom na kotačima koje se koristi za prijevoz i dolazi u mnogim oblicima. Kliknite za više činjenica i radnih listova.2021
Jodie Hood

Zrakoplovne činjenice i radni listovi

Zrakoplovstvo je praktični aspekt ili umijeće aeronautike, koje je dizajn, razvoj, proizvodnja, rad i uporaba zrakoplova, posebno zrakoplova težih od zraka. Kliknite za čitanje datoteke s činjenicama ili preuzmite našu sveobuhvatnu zbirku radnih listova.

2021
Jodie Hood

Podaci o brodu i radni listovi

Brod je veliko plovno plovilo koje se koristi za putovanje preko vode. Kliknite da biste pročitali više činjenica ili preuzeli radne listove.

2021
Jodie Hood

Trenirajte činjenice i radne listove

Vlak je oblik željezničkog prijevoza koji se sastoji od niza vozila koja obično prometuju duž željezničke pruge. Kliknite za više činjenica.

2021
Jodie Hood

Brodovi Činjenice i listovi

Otprema činjenice i radne listove. Uključuje planove lekcija i materijalne resurse za učenje. Dostupno u PDF i Google prezentacijama. Izvrsno za školsku i kućnu upotrebu.